Welkom op de website van Stichting Peuterspeelzalen Lopik“Samen aan het werk, samen sterk”

September 2016

Beste ouders, verzorgers,

De gemeenteraad heeft op 27 september 2016 ingestemd dat het peuterspeelzaalwerk vanaf 1 januari 2017 wordt ondergebracht bij de Lopikse kinderopvangorganisaties.
Het peuterspeelzaalwerk blijft ook vanaf 2017 in alle kernen aanwezig.
De kinderopvangorganisaties Spot4Kids en CKO de Ark zullen beide peuterwerk aanbieden met een openbaar karakter.

De stichting zorgt samen met de kinderopvangorganisaties voor de informatievoorziening om de overgang voor ouders, kinderen en medewerkers soepel te laten verlopen.
Wij hopen jullie op kort termijn meer informatie te kunnen geven over de inrichting van het peuterwerk vanaf 1 januari 2017.
Hieronder staat de tekst van het persbericht van de gemeente Lopik.

Met vriendelijke groeten,
Ruud Heemskerk, Marga van der Linden en Saskia van der Oordt
Bestuur SPL


Persbericht gemeente Lopik

Peuterspeelzaalwerk wordt ondergebracht bij kinderopvang gemeente Lopik

De gemeenteraad heeft op 27 september 2016 ingestemd dat het peuterspeelzaalwerk vanaf 1 januari 2017 wordt ondergebracht bij de Lopikse kinderopvangorganisaties.

Het peuterspeelzaalwerk blijft ook vanaf 2017 in alle kernen aanwezig. De Stichting Peuterspeelzalen Lopik (SPL) blijft het peuterspeelzaalwerk verzorgen tot 1 januari 2017. De reden van deze overdracht zijn de strengere kwaliteitseisen waaraan peuterspeelzalen uiterlijk 1 januari 2018 moeten voldoen en een bezuiniging op de gemeentelijke subsidie.

Stichting Peuterspeelzalen Lopik (SPL) en de kinderopvangorganisaties Spot4Kids en CKO de Ark tekenden op 5 juli 2016 een intentieverklaring. In deze verklaring spraken de partijen het voornemen uit om het peuterspeelzaalwerk vanaf 1 januari 2017 onder te brengen bij de Lopikse kinderopvang.

Peuterspeelzalen vallen vanaf 1 januari 2018 onder de Wet kinderopvang. Daarmee moeten alle terspeelzalen aan dezelfde (strengere) kwaliteitseisen voldoen als kinderdagverblijven. De meeste peuterspeelzalen moeten daarvoor een flinke investering doen. Deze investering in combinatie met een lagere subsidie zorgen ervoor dat de Stichting Peuterspeelzalen Lopik in zijn huidige vorm niet door kan gaan. Daarom zijn de gemeente Lopik, Stichting Peuterspeelzaalwerk Lopik, het onderwijs en de kinderopvang in 2015 een traject gestart om een oplossing te zoeken. Gezamenlijk is ervoor gekozen om het peuterspeelzaalwerk onder te brengen bij de kinderopvang.

Nu de gemeenteraad op 27 september heeft ingestemd met de overdracht, houdt de Stichting Peuterspeelzalen Lopik met ingang van volgend jaar op te bestaan. De stichting blijft het peuterspeelzaalwerk verzorgen tot 1 januari 2017. Ouders kunnen hun peuters blijven inschrijven bij de stichting, ook als het om een plaats in 2017 gaat (www.peuterspeelzalen-lopik.nl). De stichting zorgt samen met de kinderopvangorganisaties voor de informatievoorziening om de overgang voor ouders, kinderen en medewerkers soepel te laten verlopen. Het peuterspeelzaalwerk blijft in alle kernen aanwezig, ook in Jaarsveld. Deze stond eerst op de nominatie voor sluiting. CKO de Ark heeft naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad en een nieuwe prognose kindaantallen besloten om het peuterspeelzaalwerk in Jaarsveld toch voort te zetten.

De peuterspeelzaalleid(st)ers van de stichting treden in dienst bij de kinderopvangorganisaties en zetten daar hun werk voort. Daarmee blijft de kwaliteit en het vertrouwde gezicht voor kinderen en ouders bestaan.